Tvrtka KRAH d.o.o. u svom proizvodnom programu ima sav potreban prizvodni program za netlačne sustave kanalizacije i odvodnje. Mi proizvodimo kanalske profilirane termoplastične cijevi prema HRN EN 13476-3 oblik B kao i po DIN16961. Reviziona okna slivnike i druge podzemne komore po normi HRN EN 13598-2. Raspon promjera je od DN/ID 300 do DN / ID 3000. Dužina cijevi je standardna od 6m ili ako projekt nalaže kraća. Svaka cijev kao i okno na sebi ima integriranu elektrofuzijsku spojnicu i time možemo reći da cijela odvodnja ili kanalizacija nekog sustava je jedna monolitna cjelina bez ikakvih gumenih elemenata.

Prednosti monolitnih sustava zavarenih elektrofuzijskom spiralom:

– gumeni materijali od kojih se rade brtvila nemaju 50 godina garanciju kao i termoplastični materijali
– ista tjemena krutost na cijevi i spoju
– prilikom dozvoljenog slijeganja termoplastične cijevi većih promjera iznad 600mm dešava se da gumena brtva koja u skoro svim slučajevima nije viša od 3 cm ne može zatvorit zabrtviti dovoljno dobro spoj i dolazi do ulijevanja vanjskih voda u kanal što dodatno može opteretiti cijeli sustav
– prodor korijena stabala je kod zavarenog spoja nemoguć u samu cijev
– prilikom ugradnje sustava u područja podzemnih voda kod dubina većih od 4 metra dešava se da imamo vanjski tlak na cijev od -0,4 bara . Niti jedan spoj sa gumenom brtvom ne ispituje se sa više od 0.2 bara tako da u tom slučaju imamo ponovo prodor vanjskih voda u samu cijev.
– lakša gradnja pomorskih ispusta cijevi se mogu zavariti u niz i sa tim nema straha da se cijevi razdvoje u moru

Sve cijevi i okna su statički proračunati po ATV- DVWK-A127 izračun tjemene krutosti cijevi je po EN-ISO 9969. Hidraulički proračun je po ATV – DVWK –A110. Ugradnja i ispitivanje cijevnih sustava po HRN EN 1610 ,a zavarivanje po DSV 2207.

Reviziona okna dijelimo u dvije skupina prolazna za cijevi do DN/ID 700 i tangencijalna za cijevi DN/ID 800 -3000. U sve podzemne termoplastične komore se ugrađuju penjalice po HRN EN 13101 MMS. Svi lomovi u oknima se rade prema projektu. Sva KRAH-ova okna i cijevi odgovaraju za teško prometno oterećenje SLW 60 klasa D. Svako okno na sebi ima integriranu elektrofuzijsku spojnicu tako da je spoj cijevi i okna identičan. U svojom godišnjom proizvodnji 95 % proizvoda radimo od PEHD polietilena oznake PE-100. PE-100 ima najbolju mogućnost zavarivanja od svih termoplasta.