Tvrtka KRAH d.o.o. proizvodi komore za crpne stanice iz PE-100. Unutrašnji promjer određuje proizvođač crpnih agregata. Crpni agregati se mogu prihvatiti na dno komore na dva načina:

– na inox vijke koji su zavareni na inox ploču lim koja je stavljena u „sendvič“ između dvaju limova iz polietilena kojima su svi krajevi zavareni i ona kao takva zavarena za dno.
– drugi način je da se na dno komore napravi sidrište za betonsku ploču na koju se pričvršćuju crpni agregati , ovaj način je bolji jer težina betona sprječava sile uzgona na samu komoru koje djeluju pri polaganju komore u podzemnu vodu.

Okna su opremljena s ulaznom i izlaznom cijevi zadanog promjera i penjalicama po HRN EN 13101 MMS.

Ovakav način gdje sam naručitelj može birat agregat traženih karakteristika od bilo kojeg proizvođača a mi opremamo komoru sa sidrištem i spojevima prema agregatu i samoj mreži uvelike pojeftinjuje cijenu same crpne stanice i do 40%.