27
- rujan
2017
Objavio : krah
09.11.2012. Patent 3

Inovacija „Sustav za automatsku kontrolu i upravljanje procesom proizvodnje i dorade spiralno namotavanih plastičnih cijevi“ nagrađena je sa zlatnom diplomom za inovaciju dalmacije u kategoriji tehničko tehnološko unaprjeđenje proizvodnje.

Kategorija: