Krah d.o.o. je hrvatski proizvođač sa više od 17 godina iskustva u razvoju, dimenzioniranju i proizvodnji cijevnih sustava za odvodnju i kanalizaciju. U mogućnosti smo proizvoditi cijevi i okna svih mogućih tehničkih zahtijeva, kao i ostale dijelove cijevnih sustava račve ,redukcije spremnike ,tijela crpnih okana podzemne komore. U samim počecima proizvodnja je zasnovana na DIN 16961 i iz te norme je prerasla u HRN EN 13476-1:2007 , HRN EN 13476-3:2009 , HRN EN 12666-1:2011 za cijevi i HRN EN 13598-2:2009/ispr1:2010 za podzemne komore.

Krah d.o.o. je regionalni lider u proizvodnji tremoplastičnih spiralno namotavanih cijevi i zahvaljujući vrlo bliskoj suradnji i stabilnoj razmjeni informacija sa našim korisnicima na regionalnoj i svjetskoj razini, uvijek smo u tijeku sa svim promjenama i tržišnim zahtjevima . To nam pruža mogućnost za razvijanje i unaprjeđivanje proizvoda kako bi bili u mogućnosti odgovoriti na sve potrebe naših korisnika. Preko informatičkih programa u mogućnosti smo pomoći našim korisnicima dimenzionirati hidrauliku i statiku cjevovoda i time optimizirati cjevovodne sustave.

Od 2016 godine KRAH d.o.o. posluje na novoj lokaciji u Zagvozdu na kojoj je objedinio proizvodnju alata i proizvodnju PE/PP cijevnih sustava na jednoj lokaciji. Na novoj lokaciji u Zagvozdu kapacitet proizvodnje cijevi povećan je za duplo ,a u mogućnosti smo proizvest cijevi do ID4200 mm.